Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό” στο 88ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό” στο 88ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Διεθνές κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών.