Κώστας (Κωστής) Τσικλητήρας

Στίβος, Μήκος άνευ φοράς, Ύψος άνευ φοράς 1906, Αθήνα (Μεσολυμπιάδα) (8ος), (6ος) 1908 Λονδίνο (2ος), (2ος) 1912 Στοκχόλμη (1ος), (3ος) Ο Κωστής Τσικλητήρας (Πύλος, 30 Οκτωβρίου 1888 – Αθήνα, 10…