ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ποδοσφαιρικός φιλανθρωπικός αγώνας

Στις 2 Απριλίου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός φιλανθρωπικός αγώνας ανάμεσα στη μεικτή ομάδα βετεράνων του Δήμου Διονύσου και των βετεράνων του Ολυμπιακού Πειραιώς για την ενίσχυση των Ιδρυμάτων Κωφών και βαρήκοων…