ΓνωρίΖω ΧαρίΖω ζωή – Βράβευση δοτών μυελού των οστών

ΓνωρίΖω ΧαρίΖω ζωή – Βράβευση δοτών μυελού των οστών Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρων (ΚΕΔΜΟΠ) βράβευσε τέσσερις δότες από τη Γερμανία που…