Το Ίδρυμα Λεβέντη διοργάνωσε εκδήλωση βραβείων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Ολυμπιακών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Λεβέντη διοργάνωσε εκδήλωση βραβείων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Ολυμπιακών Υποτροφιών. Το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών εκπροσώπησε η Πρόεδρός του Βούλα Κοζομπόλη και η Αργυρή Ολυμπιονίκης του Άλματος Εις Ύψος Νίκη…