11η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα του παιδιού – Η χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού

11η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα του παιδιού Κι όπως σωστά έχει ειπωθεί: “Τον κόσμο δεν τον κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, απλά τον δανειστήκαμε για λίγο από τα παιδιά μας”