Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Κοινωνική ανταποδοτικότητα – Επίσκεψη στο 36ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Κοινωνική ανταποδοτικότητα – Επίσκεψη στο 36ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πειραιά