Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας ανακυρήχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη

Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας ανακηρύχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη καθώς η νευροψυχολογία είναι το γνωστικό της αντικείμενο, στο Συνέδριο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, ενώ…