Δήμος Νέας Ιωνίας – Εκδήλωση για την Γυναίκα και τον Αθλητισμό

Επ’ αφορμής της Ημέρας της Γυναίκας, Ο Δήμος Νέας Ιωνίας οργάνωση εκδήλωση με τίτλο “Γυναίκα και Αθλητισμός” Η εκδήλωση εντάσσεται στην εβδομάδα εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την…

Top