3ο webinar με θέμα «ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», 14 Μαΐου 2021 (18.00-21.00): ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Tο Σπουδαστήριο της Κοινωνιολογίας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργάνωσε το 30 webinar με θέμα «Παρενόχληση, Φύλο και Αθλητισμός», υπό…