Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Ημερίδα Αθλητικής Επιστήμης και Αθλητιατρικής – Αθλητισμός – Οραμα και Επιστήμη στην Ελλάδα του σήμερα

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Ημερίδα Αθλητικής Επιστήμης και Αθλητιατρικής – Αθλητισμός – Οραμα και Επιστήμη στην Ελλάδα του σήμερα