Τοξοβολία

Βαβάτση Φωτεινή

Τοξοβολία, Ολυμπιακό Τόξο - Ομαδικό Γυναικών
2004, Αθήνα 5η Ολυμπιακή θέση

Ρωμάντζη Ελπίδα

Τοξοβολία, Ολυμπιακό Τόξο - Ομαδικό Γυναικών
2004, Αθήνα 5η Ολυμπιακή θέση

Ψάρρα Ευαγγελία

Τοξοβολία, Ολυμπιακό Τόξο - Ομαδικό Γυναικών
2004, Αθήνα 5η Ολυμπιακή θέση