Τζούντο

Ηλιάδης Ηλίας

Τζούντο, κατ. -81κ.
2004, Αθήνα και 2012, Λονδίνο Χρυσό μετάλλιο, Χάλκινο μετάλλιο

Καραγιαννοπούλου Μαρία

Τζούντο, κατ. 48κ.
2004, Αθήνα 5η Ολυμπιακή θέση