28η Οκτωβρίου – Χρόνια Πολλά σε όλο τον Ελληνισμό – Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

28η Οκτωβρίου – Χρόνια Πολλά σε όλο τον Ελληνισμό – Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών