Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Συναυλία Αλληλεγγύης – Δήμος Νέας Σμύρνης – 17 Δεκεμβρίου 2014

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Συναυλία Αλληλεγγύης – Δήμος Νέας Σμύρνης – 17 Δεκεμβρίου 2014