Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Δημιουργία Τμήματος Στρατηγικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
O Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών ανταποκρινόμενος στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που έχουν επηρεάσει καταλυτικά την παγκόσμια αθλητική κοινότητα ανακοινώνει την δημιουργία Τμήματος Στρατηγικής, Συντονισμού και Επικοινωνίας στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου με στόχο την εξωστρέφεια αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Οι 4 κεντρικοί άξονες που προέκυψαν έπειτα από Μελέτη Στρατηγικής Επικοινωνίας περιλαμβάνουν δράσεις εξωστρέφειας (προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες) για την επόμενη διετία 2020-2022 σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις αυτές που θα ανακοινωθούν αναλυτικά στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνεργασίες με δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, θεσμούς, προσωπικότητες εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας, χρήση νέων τεχνολογιών, έρευνας, κ.α.
Επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικής Επικοινωνίας ορίζεται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΟ ο Σωτήρης Κυρανάκος, Αθλητικός Οικονομολόγος με ειδίκευση στον Περιφερειακό Προγραμματισμό και την Επικοινωνία.
Επίσης ο ΣΕΟ, στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Χρονιάς του 2021, θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση Διεθνούς Συνεδρίου για την ανάδειξη του ρόλου του Αθλητισμού αλλά και του Ολυμπιακού κινήματος στην κοινωνία.