Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών – Συνεργασίες

 

«Η Ισχύς εν τη Ενώσει»

Μια βασική αρχή που ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών ενστερνίζεται απόλυτα, καθώς η ομαδική δουλειά και η συνεργασία είναι εκείνη, που φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έτσι οι βασικοί μας συνεργάτες στα προγράμματα που έχουμε εκπονήσει είναι οι ακόλουθοι: