Ο ΣΕΟ στην εκδήλωσή του ΕΚΕΑ για τον εορτασμό της παγκόσμιας μέρας εθελοντή αιμοδότη

WORLD BLOOD DONOR DAY!!! Every few seconds somewhere someone needs blood.Be there for someone else. Give blood share life!!! Στην εκδήλωσή του ΕΚΕΑ για τον εορτασμό της παγκόσμιας μέρας εθελοντή αιμοδότη!!! #ekea #worldblooddonorday #bethereforsomeoneelse #givebloodday #sharelife

 

Top