Ο δεκάλογος του Αθλητή

Ο Αθλητισμός ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας επηρεάζεται τα μέγιστα από την οικονομική κρίση, σε όλα τα επίπεδα της διαστρωμάτωσής του…Ας θυμηθούμε λοιπόν τις πιο βασικές αξίες ενός αθλητή και ας γίνουν αυτές ο οδηγός όλων μας, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Αυτές τις αξίες επικοινωνούμε άλλωστε σε όλα τα παιδιά (αλλά και τους μεγάλους) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων που κάνουμε ή των αποστολών που πραγματοποιούμε στην περιφέρεια, στα πλαίσια της δράσης “Κοινωνική Ανταποδοτικότητα”.

Top