Οδηγίες της ΔΟΕ για τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές – Προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

✔️ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ IOC ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
✔️IOC LAUNCHES TOOLKIT FOR OLYMPIC MOVEMENT TO SAFEGUARD ATHLETES FROM HARASSMENT AND ABUSE IN SPORT
 
 

Προφύλαξη αθλητών από την παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό

Harassment and abuse in sport 

 Οι οδηγίες στα ελληνικά και στα αγγλικά

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ