Η Ολυμπιονίκης της συγχρονισμένης κολύμβησης Σαββίνα Αναστασίου για την Ασφαλή Κολύμβηση

Η Ολυμπιονίκης της συγχρονισμένης κολύμβησης Σαββίνα Αναστασίου για την Ασφαλή Κολύμβηση