Επαναλειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι μετά το Σχέδιο Σταδιακής Αποκλιμάκωσης των έκτακτων μέτρων και τις Γενικές Κατευθύνσεις που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, οι εγκαταστάσεις της θα επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

 
Η επαναλειτουργία θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση και τα οποία θα τηρηθούν αυστηρά και χωρίς καμιά παρέκκλιση.

 
Η πρόσβαση των πολιτών στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2106878888 και με την προϋπόθεση ότι οι συναλλασσόμενοι θα φορούν γάντια και υποχρεωτικά μάσκα.

 
Παράλληλα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προτείνει όπου είναι εφικτή, τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή, ως μέτρο προστασίας από τον COVID-19.

https://hoc.gr/el/node/2849