Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας ανακυρήχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη

Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας ανακηρύχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη καθώς η νευροψυχολογία είναι το γνωστικό της αντικείμενο, στο Συνέδριο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, ενώ η Γενική Γραμματέας του τελευταίου Βούλα Ζυγούρη έκανε τον παρακάτω χαιρετισμό:
“Η συμβολή της κλινικής νευροψυχιολογίας – όσον αφορά την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων σε έναν οργανισμό – είναι λίγο ως πολύ προφανής. Αυτό που δεν είναι άμεσα αντιληπτό όμως είναι η συμβολή της επιστήμης της νευροψυχιολογίας στην διαδικασία της κινητικής μάθησης και της αφομοίωσης και εκτέλεσης των κινήσεων, γεγονός ιδιαιτέρα χρήσιμο στον αθλητισμό. Η χρησιμοποίηση των τρόπων και των μεθόδων που επιστήμη αυτή μας προσφέρει είναι και η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον εμπειρισμό και την επιστημοσύνη στο χώρο μας πράγμα που επικουρεί σημαντικά τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα του αποτελέσματος της προπονητικής διαδικασίας σε όλα τα αθλήματα”…