Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Sail for peace” -“Ανοίγουμε πανιά για την Ειρήνη” – Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Αίγινα

Tο team του “Sail for peace” -” Ανοίγουμε πανιά για την Ειρήνη”!!!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Sail for peace” -“Ανοίγουμε πανιά για την Ειρήνη” – Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Αίγινα