Εκδόθηκε το βιβλίο “Δομή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού” με αναφορά στον ΣΕΟ

Εκδόθηκε το βιβλίο “Δομή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού” του Δημήτρη Γαργαλιάνου με αναφορά στον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών

Ο Δημήτρης Γαργαλιάνος, PhD γεν-νήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι κάτοχος βασικού πτυχίου στη Φυ-σική Αγωγή (ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης), Master στην Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού (Springfield College, Μασαχουσέτη, με υποτροφία από τη ΓΓΑ), βασι-κού πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις (Πάντειο Πανεπιστήμιο), διδακτορικού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις του Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής) και Diploma στη Διαχείριση της Επικοινωνίας (UTS). Σήμερα υπηρετεί στη θέση του Καθηγητή στο αντικείμενο της Οργάνωσης & Διοίκησης του Αθλητισμού, στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ.

Χαιρετισμό απευθύνει ο ΓΓΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, και ο Βουλευτής Σταύρος Καλαφάτης, πρώην υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης 

Η Πρόεδρος του ΣΕΟ, Βούλα Ζυγούρη στο παρόν βιβλίο για την ιστορία του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών αλλά και για τους Στόχους και τις Δραστηριότητες του

 

Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών (ΣΕΟ)

www.olympicwinners.gr

Βούλα Ζυγούρη

Ολυµπιονίκης Πάλης

Πρόεδρος

 

Εισαγωγή

Ιδρύθηκε για να συµβάλει στην προώθηση των αρχών του αθλητισµού στη νεολαία, αλλά και για να οργανώσει τους Έλληνες Ολυµπιονίκες ως οµάδα ατόµων µε κοινές επιδιώξεις και ανησυχίες. Επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην καλλιέργεια, τη διάδοση και την ανάπτυξη του Ολυµπιακού Πνεύµατος και στηρίζει κάθε προσπάθεια για την εµπέδωση πανανθρώπινων αξιών, όπως η ευγενής άµιλλα, η αξιοποίηση των αρετών και η εξύψωση του ηθικού και πνευµατικού επιπέδου του ανθρώπου.

 

Ίδρυση

O ΣΕΟ ιδρύθηκε το 1985 από µία ιδέα του ∆ηµήτρη Θανόπουλου, Ολυµπιονίκη της πάλης, το 1984, στο Λος Άντζελες, την οποία ενστερνίστηκαν αµέσως πέντε από τους πρώτους µεταπολεµικά Ολυµπιονίκες: Γιώργος Ρουµπάνης (Μελβούρνη), Πέ- τρος Γαλακτόπουλος (Μεξικό, Μόναχο), Γιώργος Ζαΐµης (Ρώµη), Στέλιος Μυγιάκης (Μόσχα) και Τάσος Μπουντούρης (Μόσχα, Λος Άντζελες, Ατλάντα).

Ο Γιώργος Ρουµπάνης ανέλαβε µε ιδιαίτερο ζήλο το βάρος της νοµικής διαδικασίας για την επίσηµη σύσταση του Συλλόγου, καθώς και τον συντονισµό των Ολυµπιονικών, προκειµένου όλοι να αποτελέσουν ενεργά µέλη του. Ο ιδρυτικός

«πυρήνας» διαρκώς µεγάλωνε και στις 21 Μαρτίου 1985 το Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε το καταστατικό του ΣΕΟ, το οποίο υπογράφουν ως ιδρυτικά µέλη οι πα- ρακάτω 21 κάτοχοι Ολυµπιακών διακρίσεων: Γιώργος Ρουµπάνης, ∆ηµήτρης Θανόπουλος, Στέλιος Μυγιάκης, Χρήστος Παπανικολάου, Γιώργος Ζαΐµης, Πέτρος Γαλακτόπουλος, Γιάννης Τσιντσάρης, Γιώργος Χατζηιωαννίδης, Αντώνης Γεωρ- γούλης, Τάσος Μπουντούρης, ∆ηµήτρης ∆εληγιάννης, Γιώργος Σπυρίδης, Σταύρος Τζιωρτζής,  Νίκος Ηλιάδης, Παναγιώτης Ποικιλίδης, Κώστας  Κοντοµανώλης, Τάσος Γαβρίλης, Γιώργος Πετµεζάς, Τάσος Μωυσίδης, Παναγιώτης Κουλιγκάς και Οδυσσέας Εσκιτζόγλου.

 

Στόχοι

Οι στόχοι που αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου είναι οι ακόλουθοι:

 • Η καλλιέργεια, η διάδοση και η ανάπτυξη του Ολυµπιακού και του φίλαθλου πνεύµατος.
 • Η αποκατάσταση των Αρχών του Ολυµπισµού και των πανάρχαιων και παναν- θρώπινων αξιών της ευγενικής άµιλλας και του ηθικά άψογου ανταγωνισµού.
 • Η στήριξη κάθε προσπάθειας που τείνει στην εµπέδωση των Ολυµπιακών αξιών και η παρέµβαση µε κάθε νόµιµο και θεµιτό τρόπο στις διάφορες διαδικασίες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τον Ολυµπισµό και τον ανταγωνιστικό αθλητισµό.
 • Η συνένωση όλων των Ελλήνων Ολυµπιονικών όλων των αγωνισµάτων και των δύο φύλων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ολυµπισµού, του αθλητικού πνεύµατος και του ελληνικού αθλητισµού γενικότερα.
 • Η ανάπτυξη των δεσµών φιλίας, εκτίµησης, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και υποστήριξης µεταξύ των µελών του Συλλόγου.
 • Η εξύψωση του ηθικού, πνευµατικού και κοινωνικού επιπέδου των Ολυµπιονι- κών και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αρετών και της αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς τους.
 • Η εξυγίανση, η κάθαρση και η οριστική απαλλαγή του ελληνικού αθλητισµού από τους κινδύνους που επιφέρει η τεχνολογία και αναπτύσσουν τα διαβλητά κίνητρα και οι αθέµιτες συναλλαγές.
 • Η µελέτη και η ανάλυση των προβληµάτων του αθλητισµού, η αναζήτηση και υπόδειξη των δυνατών και εφικτών τρόπων, µεθόδων και µέσων για την επίλυσή τους.
 • Η συνεργασία των Ελλήνων Ολυµπιονικών µε όλες τις αθλητικές δυνάµεις της χώρας και την Πολιτεία για την καταξίωση του Ολυµπισµού και της Αθλητικής Ιδέας, για την πρόοδο και ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού και την καλ- λιέργεια του γνήσιου φίλαθλου πνεύµατος σε όλους τους χώρους.
 • Η προστασία των αθλητών από µη νόµιµες ή άδικες και αυθαίρετες ενέργειες και παρεµβάσεις διοικητικών παραγόντων ή τρίτων προσώπων, που πλήττουν την προσωπικότητα των αθλητών.
 • Η καταξίωση των Ελλήνων Ολυµπιονικών µε τη σωστή εκτίµηση της προσφοράς τους και η αποκατάσταση του κύρους και της προσωπικότητάς τους στον αθλητικό και τον κοινωνικό χώρο.

 

 • Η συµµετοχή των Ολυµπιονικών στις διοικήσεις των αθλητικών οργανισµών και η αξιοποίησή τους από την Πολιτεία για την παροχή των ειδικών τους γνώ- σεων και της πολύτιµης πείρας τους.
 • Η ριζική και λειτουργική αναδιάρθρωση του αθλητικού νοµοθετικού πλαισίου για να καθιερωθούν και να εµπεδωθούν οι Αρχές και οι Αξίες στις οποίες πι- στεύουν οι Έλληνες Ολυµπιονίκες.

 

Μέλη

Έως το 2014, µέλη του ΣΕΟ γίνονταν όσοι αθλητές είχαν καταλάβει από την 1η έως και την 6η θέση σε Θερινούς και Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Έκτοτε, δικαίωµα συµµετοχής στον Σύλλογο απέκτησαν όσοι έχουν κατακτήσει έως και την 8η θέση. Καθοριστικοί ήταν οι Αγώνες της Ατλάντα, το 1996, ενώ το 2004 αποτέλεσε «χρυσή χρονιά» για τον Σύλλογο, καθώς στις τάξεις του εντάχθηκαν 155 νέοι Έλληνες Ολυµπιονίκες. Από τους Αγώνες του Πεκίνου, το 2008, εντάχθηκαν 23 µέλη, από τους Αγώνες του Λονδίνου, το 2012, εντάχθηκαν 14 µέλη, ενώ από τους Αγώνες του Ρίο, το 2016, εντάχθηκαν 24 µέλη. Σήµερα, ο ΣΕΟ αριθµεί 366 µέλη.

 

∆ιοίκηση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου είναι 9µελές και η θητεία του διαρκεί δύο χρόνια.

 

Έδρα

Από τη σύστασή του και µέχρι το 1992, ο ΣΕΟ στεγάστηκε σε χώρο του Ολυµπια- κού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Λάµπης Νικολάου. Από το 1992 έως το 2004, η έδρα του βρισκόταν στο Υφυπουργείο (ΓΓΑ, Πανεπιστηµίου 25). Για σύντοµο χρονικό διάστηµα εγκαταστάθηκε στην οδό Ασωµάτων 45, στον Κεραµικό, σε κτίριο του Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον ΣΕΟ µε Υπουργική Απόφαση, το 1998. Στη συνέχεια έως και σήµερα, η έδρα του βρίσκεται στη ΓΓΑ, αφού σηµαντικοί αρωγοί των δράσεών του παραµένουν το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, καθώς και η Πολιτεία στο σύνολό της.

 

∆ραστηριότητες

Εκπληρώνοντας τον θεσµικό ρόλο που υπαγορεύεται από το καταστατικό του για την προαγωγή του Αθλητισµού, του Πολιτισµού, της Υγείας και της Παιδείας, αλ- λά και υλοποιώντας την κοινωνική αποστολή που διέπει την έννοια του «Ολυµπιονίκη», ο ΣΕΟ έχει να επιδείξει πλούσια αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική δρά- ση. Με σειρά εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα µέλη του εργάζονται διαρκώς για:

 

 • Τη µετάδοση των Αξιών και Ιδεωδών του Αθλητικού και του Ολυµπιακού Κινήµατος.
 • Τη συνεχή ενασχόληση των νέων µε τον αθλητισµό.
 • Τη διεθνοποίηση του Κινήµατος των Ολυµπιονικών.
 • Την υποστήριξη των φορέων του Ολυµπισµού και του Πολιτισµού.

Ακόµα, αναπτύσσουν πολύπλευρη αθλητική/κοινωνική δράση, µε σειρά θεσµοθε- τηµένων εκδηλώσεων/παρεµβάσεων στην εκπαίδευση, τον πολιτισµό, τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, τον εθελοντισµό, τα ΑµεΑ, την προσπάθεια νέων για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια. Ο ΣΕΟ ήταν ο πρώτος φορέας που κατά τη δεκαετία του 1980 επανάφερε διεθνώς το αίτηµα για Εκεχειρία σε περίοδο Ολυµπιακών Αγώνων, στο πλαίσιο της διεκδίκησης από τη χώρα µας των Ολυµπιακών Αγώνων του 1996.

Η κοινωνική δράση των Ελλήνων Ολυµπιονικών έγινε επίσης αισθητή σε δύ- σκολες στιγµές για τη χώρα, όπως ο σεισµός του 1999 στην Αθήνα, αλλά και διεθνώς µε την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε σεισµόπληκτους της Τουρκίας την ίδια χρονιά. Το 2003, το αντιπολεµικό βίντεο «Οι Έλληνες Ολυµπιονίκες στέλνουν το δικό τους µήνυµα από την Αθήνα των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004» αποτέλεσε τη µοναδική παγκόσµια πρωτοβουλία Ειρήνης από αθλητές. Συνεχίζοντας την προσφορά του στην κοινωνία, ο Σύλλογος συνδράµει στη συλλογή φαρµάκων, ρουχισµού, τροφίµων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. Επίσης, συνεισφέρει στην κοινωνική ενσωµάτωση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι πρόσφυγες, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του µεταναστευτικού ζητήµατος.

Από τον Μάρτιο του 2013, µε αφετηρία την Ιωνίδειο Σχολή στον Πειραιά, ξε- κίνησε το πρόγραµµα «Αθλητικός Προσανατολισµός», όπου µαθητές των δηµοτι- κών και γυµνασίων της χώρας έρχονται σε επαφή µε τα Ολυµπιακά αθλήµατα, µέ- σω µίας βιωµατικής διαδικασίας από τους ίδιους τους Ολυµπιονίκες που µοιράζονται µαζί τους τις εµπειρίες τους και τα µυστικά του αθλήµατός τους. Σε συνεργα- σία µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, ο Αθλητικός Προσανατολισµός τα- ξιδεύει σε ακριτικά νησιά της χώρας.

Κύριος στόχος του Συλλόγου παραµένει η διάδοση των Ολυµπιακών αθληµάτων και αξιών στη νεολαία. Επικουρικά, σηµαντικό ρόλο στις δράσεις του κατέχει η συµβολή στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας. Υπό αυτό το πρίσµα, o ΣΕΟ εκπονεί προγράµµατα κοινωνικής ανταποδοτικότητας, δηµιουργεί ή συµµετέχει σε καµπάνιες ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης για θέµατα εθελοντισµού, αιµοδοσίας, ενίσχυσης της τράπεζας εθελοντών δοτών µυελού των οστών, πρόληψης των πνιγµών, κλπ.

Το 2014, ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Οράµατος Ελπίδας και οι Ολυµπιο- νίκες έγιναν δότες µυελού των οστών µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Με αυτόν τον σκοπό ξεκινάει το πρόγραµµα αρωγής των καρκινοπαθών παιδιών

«Αγωνιζόµαστε για την Ελπίδα – Κερδίζουµε τη Ζωή». Στόχος του προγράµµατος είναι µέσω της διοργάνωσης αθλητικών δρωµένων και τουρνουά οι Ολυµπιονίκες να παρακινήσουν το φίλαθλο κοινό να γίνει δότης µυελού των οστών. Η πρώτη δράση του προγράµµατος ξεκίνησε µε τη διοργάνωση φιλικού αγώνα µπάσκετ στο Περιστέρι, στη διάρκεια του οποίου ο Νίκος Γκάλης αναγορεύτηκε σε επίτιµο µέλος του Συλλόγου.

Ακόµα, σε θέµατα πρόληψης, µαζί µε το Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκω- τικών (Ε.ΣΥ.Ν), έχει καταρτίσει τη Χάρτα Πρόληψης της Ουσιοεξάρτησης, ενώ σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστών εκπόνησε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μαθαίνω να Κολυµπώ µε Ασφάλεια», όπου µέσα από µία σειρά ενηµερωτικών βιντεοµηνυµάτων, οι Ολυµπιονίκες του υγρού στίβου δίνουν συµβουλές για τους κανόνες ασφαλούς κολύµβησης. Πρόσφατα, µε την στήριξη του Ιδρύµα- τος Λεβέντη, εκπόνησε το πρόγραµµα «Πόλεις: Ακτές και Ολυµπιονίκες», το οποίο στοχεύει στον περιορισµό του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στην διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ συνεργάζεται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην εκπόνηση του προγράµµατος «Τα δηµοτικά σχολεία πρωταθλητές στην ανακύκλωση», το οποίο αποσκοπεί στην δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στις µικρές ηλικίες.

 

Επίλογος

Με την πεποίθηση ότι η προσφορά των Ολυµπιονικών στην κοινωνία δεν περιορίζεται στα στενά όρια του πρωταθλητισµού, αλλά εκτείνεται σε όλο το κοινωνικό φάσµα και µετά τη λήξη της ενεργού αθλητικής δραστηριότητάς τους, ο ΣΕΟ στοχεύει να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος για όλους µας.

 

 

Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, κύπελλα και πρωταθλήματα. Είναι ένα εργαλείο  ανάπτυξης  που  συμβάλλει  στην  προαγωγή  της  υγείας,  στην προώθηση αξιών και συμπεριφορών, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας. Για να εκπληρώσει, όμως, τους πολυδιάστατους αυτούς στόχους του χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει όραμα, στοχοθεσία, οργάνωση. Αυτά ακριβώς είναι που πρέπει να περιλαμβάνει το διοικητικό μοντέλο του αθλητισμού ενός σω ματείου, μίας Ομοσπονδίας, μίας χώρας.

Στο πολυδιάστατο αυτό αντικείμενο αναφέρεται ο Δημήτρης Γαργαλιάνος στο παρόν βιβλίο, εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα. Αγωνιστικός αθλητισμός, άθληση για όλους, αθλητικές εγκαταστάσεις, μοντέλα διοίκησης, απαιτούμενες συνέργειες, διεθνής ρόλος του αθλητισμού είναι τα αντικείμενα με τα οποία κυρίως καταπιάνεται, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες γνώσεις και την πλούσια εμπειρία του δεκαετιών στον τομέα της αθλητικής διοίκησης τόσο από το εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό.

Η διοίκηση του αθλητισμού, από ένα εμπειρικό αντικείμενο που 11ταν πριν μερικές δεκαετίες έχει γίνει μία επιστημονική, τεχνοκρατική πρόκληση. Οι χιλιάδες διοικητικοί παράγοντες του αθλητισμού στη χώρα μας έχουν να διαχειριστούν ανθρώπους και καταστάσεις από το τοπικό, έως το εθνικό και το διεθνές επίπεδο. Όσο και αν αλλάζει η κλίμακα, οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Σύγχρονα θέματα στον αθλητισμό, όπως η χρηστή διακυβέρνηση, η ακεραιότητα, η προστασία απέναντι στις διαφαινόμενες απει­λές του, η αθλητική πυραμίδα της ανάπτυξης και, κυρίως, ο ρόλος του αθλητισμού ως συγκολλητική ουσία της κοινωνίας πρέπει να αποτελούν κτήμα όσων ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά με την αθλητική διοίκηση.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μία σύγχρονη ματιά στο παραπάνω πλέγμα των αθλητικών ζητημάτων, προσεγγίζοντας το που είμαστε και που θέλουμε να πάμε ως αθλητικό οικοσύστημα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε παράγοντα σωματείου και Ομοσπονδίας που συναισθάνεται την ευθύνη του να ξέρει τι κάνει, γιατί το κάνει και πώς το κάνει για να υπηρετήσει τον αθλητισμό της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα.

 

Γιώργος Μαυρωτάς

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

 

Πρόλογος

Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης

 

Αθλητισμός – Εργαλείο ανάπτυξης

Ο Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας (1957), έχει πει ότι «… όλα όσα ξέρω για την ηθική και την αίσθηση καθήκοντος τα έχω μάθει από το ποδόσφαιρο». Την αλήθεια της ρήσης αυτού του μεγάλου συγ­γραφέα σχετικά με τον αθλητισμό είχα την τύχη να βιώσω και εγώ πριν από χρόνια, ως επαγγελματίας αθλητής του χάντμπολ. Η θετική εμπειρία που είχα με συνεπήρε τόσο πολύ, ώστε μετά τις σπουδές μου στα νομικά και τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο μου με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις, να ολοκληρώσω ένα δεύτερο μετα­πτυχιακό στο αντικείμενο της Διοίκησης του Αθλητισμού.

Υπηρέτησα τον αθλητισμό από σημαντικές διοικητικές θέσεις και στο πέρασμα του χρόνου διαπίστωσα στην πράξη ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό «εργαλείο ανάπτυξης», αφού δημιουργεί πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, κλπ.) σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα σε ειδικό κεφάλαιο αυτού του βιβλίου.

Μία ακόμα διαπίστωσή μου ήταν πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι διαχρονικά, από τους αρχαίους καιρούς μέχρι σήμερα, τα κράτη κατανοούν τη δύναμη του αθλητισμού, και τα περισσότερα από αυτά την αξιοποιούν θετικά (μέσα από την υποστήριξη νέων και ταλαντούχων αθλητών, την προσέλκυση του κόσμου στον μαζικό αθλητισμό, τη δημιουργία εγκαταστάσεων, κλπ.), ενώ έχουν υπάρξει

και ορισμένα Κράτη που την έχουν χρησιμοποιήσει με αρνητικό τρόπο (για παράδειγμα, η Γερμανία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, και η Αργεντινή, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1978).

Οι διαπιστώσεις αυτές ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους που με ώθη­σαν να ασχοληθώ με την πολιτική, η οποία διαδραματίζει σημαίνοντα και έμπρακτο ρόλο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μέσα από τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της, καθώς και να προσπαθήσω να συμβάλλω στην ανάπτυξη του αθλητισμού, επιλύοντας με νομοθετικές πρωτοβουλίες προ­ βλήματα που προκύπτουν κατά καιρούς.

Ως Υπουργός έχω τη χαρά να προσφέρω ακόμα περισσότερα στον αθλητισμό

της χώρας που συνέλαβε και μεταλαμπάδευσε στα πέρατα του κόσμου την ιδέα της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι μέσα από τη διοργάνωση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος: των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, στο πέρασμα των χρόνων πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Ολυμπιακού Κινήματος και η πιο πρόσφατη συνεισφορά της σε αυτό ήταν η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η αξία του αθλητισμού ως εργαλείου ανάπτυξης αποτυπώνεται εναργώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Λευκής Βίβλου (2007), η οποία:

 • προωθεί τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της αλληλεγγύης, και του σεβασμού στους κανόνες του παιχνιδιού,
 • ενθαρρύνει τη συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία και την προσφορά του σε αυτήν,
 • προάγει την αίσθηση της κοινωνικής συνοχής, της ένταξης και της συμμετοχής ειδικών κατηγοριών ανθρώπων (π.χ., ΑμεΑ, πρόσφυγες, μετανάστες, κλπ.), αλλά και ανθρώπων που δεν ζουν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον (για παράδειγμα, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές),
 • προωθεί πολιτικές για την ενίσχυση του ρόλου του αθλητισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και
 • υπογραμμίζει την οικονομική συνεισφορά του αθλητισμού στην ανάπτυξη μίας χώρας μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πλήθος επαγγελμάτων.

Τα παραπάνω αφορούν τόσο στην ερασιτεχνική, όσο και την επαγγελματική διάσταση του αθλητισμού, και επηρεάζουν την καθημερινότητα όχι μόνον αυτών που αθλούνται και εκείνων που βιοπορίζονται από αυτόν τον τομέα, αλλά και όλων όσοι παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα ως απλοί θεατές.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο αθλητισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με δυναμική παρουσία σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, αγγίζει το σύνολο των επιστημών και συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των πολιτών. Ως εκ τούτου, πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι αποτελεί παράμετρο της δύναμης της χώρας και θα είναι προς όφελος όλων μας να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία και να ασχοληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να καταστήσουμε το έθνος μας πιο δυνατό.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα είναι χρήσιμο για τα παρόντα και μέλλοντα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού να το μελετήσουν, ώστε να καταστούν ικανά να διοικούν τους αθλητικούς φορείς της χώρας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα υποστηρίξω κάθε πρωτοβουλία που θα στοχεύει στην ανάδειξη του αθλητισμού ως εργαλείου ανάπτυξης της χώρας.

Σ.Κ.