Ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για τους διορισμούς αθλητών

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, αναφέρεται στο γεγονός του διορισμού διακεκριμένων αθλητών στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος αναφέρει σχετικά: «Με αφορμή την ανακοίνωση του διορισμού διακριθέντων αθλητών σε θέσεις του δημοσίου τομέα – δικαίωμά τους νόμιμα κατοχυρωμένο από το 2008 – ανακοινώνουμε ότι θεωρούμε την εξέλιξη αυτή θετική και αναμένουμε να οδηγήσει στην αποκατάσταση και όσων έχουν κατοχυρώσει ανάλογο δικαίωμα τα έτη 2009 και 2010».

Αναφορικά δε με τα διάφορα «κολλήματα» διορισμού που αναφέρονται για ορισμένους από τους αθλητές, ο Σύλλογος διευκρινίζει πως « είμαστε βέβαιοι ότι η ενεργοποίηση των ασφαλιστικών δικλείδων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία εγγυάται την δίκαιη μεταχείριση κάθε εμπλεκόμενου».